CCS希希爱视LED条形光源LDL2-19X4SW2

产品大图
  • CCS希希爱视LED条形光源LDL2-19X4SW2
  • CCS希希爱视
  • LDL2-19X4SW2
  • Japan
  • 现货
  • CCS希希爱视LED条形光源LDL2-19X4SW2

产品详细介绍

CCS希希爱视LED条形光源LDL2-19X4SW2
 功能介绍

条形照明直射光LDL2系列:考究、高性能的条形照明,采用最新组合方式,可更自由的进行安装